יצירת קשר

שלחו לנו פנייה בטופס הנ"ל, במקרים דחופים ניתן להתקשר לטלפונים מטה:

Phone:
050-6539439 (texts only)
Fax:
04-6400104
Mobile Phone:
050-6539439 (texts only)
Mailing Address:
Gan Ner 287 D.N Gilboa
Giloba Loves Animals Associaction
Address:
Megadim, Israel